Façana de l'edifici de fusta. Fachada del edificio de madera

Façana de l'edifici de fusta. Fachada del edificio de madera
Visió des del carrer

divendres, 26 d’abril de 2013

Visita d'alumnes i professors de l'escola d'ingenieria de l'edificació de la UDL 

El dia  26 d'Abril de 2013  van visitar l'obra de la casa de fusta del carrer Cavallers 57 un grup de 35 professors i alumnes de l'Escola d'Ingenieria de l'Edificació de la Universitat de Lleida. En aquesta visita es van explicar des del procés de concepció del projecte fins a detalls del procés de muntatge de l'estructura amb preguntes i curiositats sobre aquest tipus d'estructura. Les preguntes mes formulades son els càlculs a foc, els problemes acústics i els tractaments que porta la fusta. A dia d'avui està pràcticament acabat tot el procés de muntatge i s'estan repassant totes les unions i la tornilleria que pasarà el check-list el proper dilluns per part de la OCT de l'obra. Tal i com estava previst en el planning s'ha pogut complertar tota l'estructura de 5 plantes en poc mes de 5 setmanes. Ara comença tot el procés de revestir l'edifici tan interiorment com exterior amb els aïllaments i revestiments i només restaran vistos els sostres dels habitatges i de la planta baixa.

dimecres, 17 d’abril de 2013

Visita d'alumnes i professors de l'Escola del treball

El dia 17 de'abril es va realitzar la visita a l'obra de un grup d'alumnes i professors del modul professional de grau mig de la fusta de l'Escola del treball de Lleida. En aquest moment l'obra ja es troba quasi totalment coberta i s'ha iniciat el procés de repàs de les fixacions i la tornillería de tota l'obra. Aquesta visita s'ha enfocat per a poder veure les possibilitats d'un material com la fusta que moltes vegades es redueixen a fer mobles i fusteries per portes i finestres. Per tant la visita ha obert les possibilitats que ofereix la fusta com sortida professional.

Visita del grup del Col·legi d'arquitectes

Un numerós grup de col·legiats i acompanyants organitzats pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Lleida, van visitar l'edifici de fusta contralaminada  de cinc plantes del carrer Cavallers 57 de Lleida, dins d'una visita organitzada el passat dissabte dia 6 d'Abril. Com que el procés de construcció de l'estructura es preveu que no duri mes de cinc setmanes, s'ha organitzat aquesta visita en el moment mes interessant del procés constructiu.  S'han pogut observar el processos de muntatge dels elements prefabricats portats de fàbrica perfectament tallats i que van encaixant com en un perfecte trencaclosques. Tot i la dificultat de treballar en un centre històric la absència de residus i la relativa fàcil tasca de encaix, fa que es pugui fer el muntatge en un temps molt reduït. Degut a la gran quantitat de visitants interessats es va accedir en dos torns a l'interior de l'edifici.

dimarts, 16 d’abril de 2013

Els arquitectes tècnics i aparelladors visiten l'edifici plurifamilar de fusta contralaminada

El dia 3 'abril un grup de mes de 20 aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l'edificaciò, així com representants de l'ITL  van fer una visita guiada a l'edifici  de fusta contralaminada (CLT) del carrer Cavallers 57. L'edifici de planta baixa, 4 plantes pis i sotacoberta es trobava llavors a l'alçada de la tercera planta i van poder gaudir d'una explicació prèvia del sistema constructiu i del procés projectual i després van poder  entrar a l'edifici i preguntar totes les qüestions sobre aquest novedós sistema constructiu. Aquest edifici, de 9 habitatges de lloguer, es el mes alt de tota la península amb estructura de CLT, i ha estat promogut per un promotmor privat amb Construccions Pallàs com a constructor principal i amb l'empresa Altermatéria en les tasques de muntatge. L'equip tècnic està format per l'Arquitecte Ramon Llobera, l'Arquitecte tècnic Josep Cases, el calculista Miguel R. nevado i l'Enginyer acústic Jesus Oriol.